Bob „strihaný papierom“ je najvychytenejšou a najjemnejšou voľbou pre letné strihanie vlasov