Nový film spoločnosti Netflix, Kusy ženy, je silnou poctou extrémnemu zármutku zo straty dieťaťa