„Zlyhanie môjho vodičského testu bolo lekciou odolnosti“